0

Polscy wieszcze w Paryżu – ciekawostki

Po klęsce powstania listopadowego wielu Polaków wyjechało do Francji. Znaleźli się tam także wybitni polscy poeci. Czy tylko to połączyło ich z Paryżem? Adam Mickiewicz (1798-1855) Mickiewicz [...]