Polscy wieszcze w Paryżu – ciekawostki

Po klęsce powstania listopadowego wielu Polaków wyjechało do Francji. Znaleźli się tam także wybitni polscy poeci. Czy tylko to połączyło ich z Paryżem?

Adam Mickiewicz (1798-1855)

Mickiewicz urodził się w Nowogródku (obecnie znajduje się tam poświęcone mu muzeum). Od roku 1829 podróżował po Europie, odwiedził Niemcy, Włochy, Szwajcarię oraz Francję. Osiadł na stałe w Paryżu, w 1834 ożenił się z Celiną Szymanowską. Ślub odbył się w kościele świętego Ludwika w Paryżu. Mickiewicz miał sześcioro dzieci, jego sytuacja finansowa nie była najlepsza. Od 1840 wykładał na katedrze języków słowiańskich w Collège de France, był także prezesem Wydziału Historycznego Towarzystwa Literackiego. Pracował także w Bibliotece Arsenału. Jego żona Celina zmarła w 1855 roku, została pochowana na cmentarzu Père-Lachaise, następnie ciało przeniesiono na cmentarz Les Champeaux w Montmorency. We wrześniu tego samego roku Mickiewicz wyjechał do Konstantynopola, zmarł po dwóch miesiącach. Pochowano go tam w grobie tymczasowym, później ciało zostało przeniesione na cmentarzu  w Montmorency do grobowca Mickiewiczów. W roku 1890 ciało zostało przeniesione do Krypty Wieszczów na Wawelu. Warto także wspomnieć, że w Paryżu w gmachu Biblioteki Polskiej na wyspie Île Saint-Louis znajduje się Muzeum Mickiewicza. Poświęcony artyście pomnik możemy podziwiać na placu Alma (a jego pierwowzór w Muzeum Bourdelle). Z kolei na rue de Seine 63 znajduje się tablica pamiątkowa, Mickiewicz mieszkał tam pisząc Pana Tadeusza.

Juliusz Słowacki (1809-1849)

Po śmierci męża matka Słowackiego Salomea wyszła ponownie za mąż. Jej wybrankiem został lekarz Augusta Bécu pochodzący z rodziny francuskich protestantów. Salomea prowadziła salon literacki, dzięki czemu Słowacki od najmłodszych lat miał możliwość obcowania z literaturą i artystami. Słowacki studiował prawo w Wilnie, następnie pracował w Warszawie. Gdy wybuchło powstanie listopadowe wyjechał do Drezna. Podróżował z misją dyplomatyczną przez Niemcy i Francję do Anglii. Później cztery lata mieszkał w Szwajcarii, przez kilka miesięcy we Włoszech. Podróżował do Grecji, Egiptu, Palestyny oraz Syrii. W 1841 roku zamieszkał w Paryżu, utrzymywał się z pieniędzy matki, które umiejętnie pomnażał inwestując na paryskiej giełdzie. Mieszkał w 8. dzielnicy (rue Ponthieu 34). Słowacki zmarł na gruźlicę w 1849 roku. Jego pogrzeb odbył się w kościele Saint-Philippe-du-Roule, został pochowany na Cmentarzu Montmartre, jego grób możemy podziwiać tam do dziś. Prochy wieszcza zostały przeniesione do Polski (Krypta Wieszczów na Wawelu) dopiero w roku 1927.

polscy wieszcze w paryżu

Kościół Saint-Philippe-du-Roule – odbył się tu pogrzeb Słowackiego
Mbzt/Wikimedia Commons

Zygmunt Krasiński (1812-1859)

Czy wiedzieliście, że ten wieszcz urodził się w Paryżu? Jego historia związana z tym miastem jest bez wątpienia najciekawsza. Zygmunt Krasiński pochodził z magnackiej rodziny, jego ojciec Wincenty był generałem, a matka Maria Radziwiłłówna księżniczką. Napoleon Stanisław Adam Feliks Zygmunt Krasiński urodził się w Paryżu, w domu przy ulicy Boulevard Montmartre 10. Został ochrzczony w pobliskim kościele Notre Dame de Lorette, chrzciła go między innymi Maria Walewska – kochanka Napoleona Bonaparte. Młody Krasiński swoje dzieciństwo spędził w Polsce, tu także studiował prawo. W 1829 roku wyjechał do Szwajcarii, od tamtej pory podróżował po Zachodzie Europy osiadając na dłuższy czas we Włoszech, Niemczech czy Francji. Zmarł w Paryżu w roku 1859, pochowano go jednak w Polsce, w rodzinnym majątku w Opinogórze (dzisiaj znajduje się tam Muzeum Romantyzmu). Niedaleko Paryża na cmentarzu w Montmorency jest pochowana kochanka i wielka miłość Krasińskiego Delfina Potocka.

Cyprian Kamil Norwid (1821-1883) a wieszcze w Paryżu

Niektórzy badacze nie zgadzali się na zaliczanie Zygmunta Krasińskiego do grona wieszczy polskich. Część z nich twierdziła, że większe znaczenie dla Polaków miał dorobek Cypriana Kamila Norwida. Poetę określa się dzisiaj mianem czwartego wieszcza. Norwid uczył się w prywatnej szkole malarskiej, pobierał lekcje u Jana Klemensa Minasowicza – znanego malarza. W 1842, aby udoskonalić swoje umiejętności rzeźbiarskie poeta wyjechał do Drezna, potem zaczął studia na Akademii Sztuk Pięknych we Florencji. Następnie podróżował do Belgii, Stanów Zjednoczonych i Anglii. Norwid mieszkał w Paryżu w latach 1849-1852 oraz 1854-1883. Poeta zmagał się ze złą sytuacją finansową oraz chorobami (postępująca ślepota i głuchota, a później gruźlica). Od 1877 roku Norwid przebywał w przytułku – Domu świętego Kazimierza w podparyskim Ivry. Zmarł w roku 1883, został pochowany w zbiorowej mogile na cmentarzu Montmorency. Urna z ziemią z jego grobu została przywieziona na Wawel w roku 2001. Poetę doceniono dopiero po śmierci, jego twórczość spopularyzował Zenon Przesmycki i Juliusz Witold Gomulicki. Naprzeciwko przytułku, w którym żył poeta, znajduje się obecnie poświęcony mu plac (52 Rue des Grands Moulins, niedaleko od stacji metra Bibliothèque François Mitterrand).

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Cité des Sciences et de l'Industriesorbona paryż