Polacy w Paryżu – kiedy i dlaczego przybyli do Francji?

Szacuje się, że we Francji mieszka ponad milion Polaków. Najwięcej jest ich w rejonie Nord-Pas-de-Calais, ale nie brakuje ich także w Île-de-France. Dlaczego przy wyborze miejsca do emigracji wybrali właśnie Francję?

Pierwsza fala emigracji na Zachód zaczęła się jeszcze za czasów Napoleona. Polacy wyjeżdżali, jeśli tylko mogli, z Polski pod zaborami, pokładali ogromne nadzieje we francuskim przywódcy. Wiele osób walczyło w armii francuskiej, a po klęsce Napoleona pozostało we Francji na stałe. Szacuje się, że było ich około 100000 osób. Dlaczego napływ Polaków kojarzymy więc z Wielką Emigracją?

Wielka Emigracja

Po upadku powstania listopadowego, razem z nasileniem się represji rosyjskich bardzo dużo osób podjęło decyzję o emigracji. Jednym z głównych kierunków był właśnie Paryż. Wbrew powszechnemu mniemaniu do Francji nie przyjechała aż tak duża liczba osób, ilość imigrantów z tamtego okresu szacuje się na około 5000-6000. Zagranicę wyjechały jednak znane osoby – politycy, wojskowi i artyści, między innymi Adam Jerzy Czartoryski, Maurycy Mochnacki, Julian Ursyn Niemcewicz, Juliusz Słowacki, Adam Mickiewicz czy Fryderyk Chopin. Książę Adam Jerzy Czartoryski założył tu obóz polityczny, a jego nieformalną nazwą jak i siedzibą był Hôtel Lambert. Jedną z powiązanych z nim instytucji była biblioteka polska w Paryżu, która istnieje do dziś.

Polacy

W pierwszej kamienicy od prawej mieści się polska biblioteka
autor LPLT/Wikimedia Commons

Polacy w czasie wojny

W okresie pierwszej i drugiej wojny światowej nastąpiła kolejna znacząca fala emigracji Polaków do Francji. Było to związane ze złymi warunkami gospodarczymi w Polsce i dużą stratą ludności francuskiej. W czasie II wojny światowej Polacy mieszkający na terenie Francji zorganizowali nawet własny ruch oporu przeciw nazistowskiej okupacji. Wiele osób emigrowało do Paryża także w czasach PRL ze względu na represje polityczne oraz powody materialne. Po 1989 do Francji także wyjechało wielu Polaków, głównie z powodów ekonomicznych.

Polacy w Paryżu

Obecnie podaje się, że w Paryżu mieszka około 200000 Polaków. Są to nie tylko potomkowie osób, które przybywały do Francji od XIX wieku, ale także całe rodziny „nowych” imigrantów, którzy zagranicą szukali wyższego wynagrodzenia i lepszego życia. Już w latach 90. XX wieku z biedniejszych rejonów Polski masowo wyjeżdżano do Francji, głównie do Paryża. Dzisiaj w stolicy Francji mieszka bardzo dużo osób pochodzących z Podlasia oraz Podkarpacia. W Paryżu działają obecnie różne organizacje pomagające Polakom, jest także kilka polskich parafii kościelnych, najsłynniejszym „polskim” kościołem jest kościół Notre Dame de l’Assomption.

Dojazd:
metro 7 stacja Sully-Morland (Hôtel Lambert)
metro 7 stacja Pont Marie (biblioteka polska)
metro stacja 1, 8, 12 Concorde lub metro 8, 12, 14 stacja Madeleine (kościół Notre Dame de l’Assomption)
metro 8, 13 stacja Invalides lub metro 13 stacja Varenne (Ambasada polska)

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Fontanny Wallace'a ParyżTemple 3. dzielnica paryża