Église Saint-Séverin w Paryżu – dawny kościół Sorbony

Dzisiaj chcemy omówić dla Was dawny kościół Sorbony, czyli église Saint-Séverin. Odkryjcie razem z nami jego niezwykłą historię i poznajcie walory architektoniczne tego miejsca.

Église Saint-Séverin: historia

W VI wieku niedaleko miejsca, gdzie dzisiaj znajduje się kościoł świętego Seweryna (église Saint-Séverin) mieszkał święty Seweryn wiodący życie pustelnika. Po śmierci pochowano go w pobliskiej kaplicy, wikingowie zniszczyli ją jednak w całości. Kościół odbudowano w XI wieku, a XV wieku miejsce przeszło gruntowną przebudowę – poszerzenie zniekształciło nieco bryłę budynku i jego proporcje. W XVII wieku do kościoła dobudowano kaplicę, odnowiono chór i zakupiono organy. Do roku 1642, czyli wybudowania Chapelle de la Sorbonne, église Saint-Séverin był kościołem Sorbony. Église Saint-Séverin znajduje się w 5. dzielnicy Paryża, leży na terenie historycznej Dzielnicy Łacińskiej. Warto zaznaczyć, że w XIX wieku église Saint-Séverin był jednym z ulubionych kościołów Polonii. Od 1841 roku kościół był miejscem spotkań towiańczyków, uczestniczył w nich między innymi Adam Mickiewicz. Kościół został wpisany na listę zabytków Paryża w 1862 roku.

Architektura

Église Saint-Séverin w Paryżu zalicza się do kościołów w stylu gotyku płomienistego. Jest ozdobiony gargulcami, ma przypory, wimpergi (ostrołuki wieńczące okna i drzwi) i sterczyny (pionowe elementy dekoracyjne). Na zewnątrz warto zwrócić uwagę na tympanon, portale W środku kościoła możemy podziwiać sklepienie krzyżowo-żebrowe, filary podtrzymujące nawę w kształcie palmowych pni oraz kolorowe witraże. Warto zwrócić uwagę na obejście głównego ołtarza (ambit). W kościele znajduje się dzwon z 1412 roku. W jednej z alejek bocznej kaplicy od 1841 roku znajduje się obraz autorstwa Walentego Wańkowicza – kopia obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej.

Godziny otwarcia:
poniedziałek-niedziela 9:30-19:30

Adres:
3 Rue des Prêtres Saint-Séverin,
75005 Paryż

Dojazd:
metro 4 stacja Saint-Michel
RER B stacja Saint-Michel Notre-Dame
metro 10 stacja Cluny – La Sorbonne

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Musée d’histoire de la médecineéglise Val-de-Grâce