Sorbona – jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie

Każdy z nas zna nazwę tej uczelni. Dzisiaj przedstawiamy Wam historię Sorbony i opowiadamy co uniwersytet ma wspólnego z Polską i znanymi Polakami.

Zarys historii Sorbony

Czy Uniwersytet Paryski i Sorbona to to samo? Niezupełnie. Uniwersytet Paryski powstał w XI wieku, jako drugi uniwersytet w Europie (po Bolońskim) oraz ósmy na świecie. W dalszym ciągu nie wiadomo, kiedy dokładnie powstała placówka – niektórzy historycy mówią o roku 1100, inni nawet o 1257. Pewne jest to, że początkowo Uniwersytet Paryski był kolegium teologicznym. Sorbona była jednym z kolegiów Uniwersytetu Paryskiego, gdzie uczyli się biedniejszy studenci. Jego nazwa została utworzona od nazwiska kapelana Roberta de Sorbon, który był tam nauczycielem, ale sprawował także funkcję spowiednika króla Ludwika IX. W pierwszej połowie XVII wieku Sorbonę przeniesiono do nowej placówki. Od tego czasu wszystkie kolegia Uniwersytetu Paryskiego zaczęto nazywać Sorboną. Uniwersytet przestał istnieć po rewolucji francuskiej, jednak jego działalność wznowiono w 1896 roku.

Sorbona dzisiaj

Sorbona znajduje się w historycznej Dzielnicy Łacińskiej Paryża. Przez lata uniwersytet był jednym z najbardziej prestiżowych placówek na świecie. Jest miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów. Obecnie najstarszym miejscem w kompleksie Sorbony jest znajdująca się tam kaplica z barokową kopułą i grobowce kardynała Richelieu. W roku 1970 kompleks został podzielony w taki sposób, że obecnie swoje siedziby ma tam kilka uczelni.

Polska i Polacy na jednym z najstarszych uniwersytetów

Czy Polacy studiowali na Sorbonie? Oczywiście, że tak i nadal studiują. Do najsłynniejszych absolwentów Sorbony należą Stanisław Konarski, Adam Naruszewicz czy Jan Zamoyski. Nie można pominąć Marii Curie-Skłodowskiej. Badaczka była pierwszą kobietą kierującą katedrą w historii Sorbony. Polacy w dalszym ciągu wyjeżdżają na studia na Sorbonę, między innymi dzięki programom podwójnych dyplomów magisterskich polsko-francuskich. Sorbona oferuje między innymi takie studia jak slawistyka z nauczaniem języka polskiego.

Dojazd:
metro 10 stacja Cluny-La Sorbonne

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

wieszcze w paryżukatakumby paryż